ทดลองปลูกเมล่อนญี่ปุ่นพันธุ์ ‘คิโมจิ’

ทดลองปลูกเมล่อนญี่ปุ่นพันธุ์ ‘คิโมจิ’ ในโรงเรือนแบบ Hydroponic

การเพาะต้นกล้า:

 • แช่เมล็ดในน้ำ 6 ชั่วโมง
 • นำเมล็ดมาบ่มบนกระดาษทิสชู 2 รดน้ำให้ชุ่ม บ่มไว้ 1 คืน
 • นำเมล็ดเพาะในฟองน้ำ ราดน้ำให้ชุ่ม วางเมล็ดลงในร่องฟองน้ำลึกประมาณ 1 ซ.ม. เอาปลายรากหรือด้านปลายแหลมลง
 • พอมีใบจริง 1 ใบและราก (อายุประมาณ 5-10 วัน) นำลงถ้วยเพาะในโรงเรือน2015-05-31 18.03.48

การปลูกในโรงเรือน:

 • โรงเรือนที่ใช้ปลูกเป็นโรงเรือนปิด ให้น้ำและสารอาหารโดยใช้ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว เจาะรูเพื่อวางถ้วยปลูก ห่างกัน 40 ซ.ม.
 • น้ำที่ใช้ปลูก PH 5.5 – 6.0 , EC 2-3 (pH ของน้ำที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ ควรมีค่ามากกว่า 7 เมื่อผสมสารละลายธาตุอาหารแล้วค่า pH ที่เหมาะสมไม่ต่ำกว่า 5.5)
 • 2015-06-05 06.43.20

การดูแล:

 • เมื่อโต เด็ดตาข้างตั้งแต่ข้อที่ 1-8 ทิ้ง
 • ไว้กิ่งแขวงตั้งแต่ข้อที่ 9 ขึ้นไป
 • มัดค้าง โดยใช้เขือกโยงจากหลังคามายังรางปลูกของทุกต้น

     2015-07-25 07.36.43

การผสมเกสร:

 • อายุประมาณ 25-30 วัน
 • ทำตอนเช้า 6.00 – 10.00 น.
 • ผสมดอกที่บานในวันนั้น ดอกตัวเมียจะอยู่บนกิ่งแขนง ดอกตัวผู้จะอยู่บนกิ่งหลัก
 • เลือกผสมกิ่งแขนงที่ 9-13
 • ให้เด็ดยอดกิ่งแขนงออก เพื่อต้องการให้หนึ่งแขนงมีเพียง 1 ดอก
 • นำดอกตัวผู้ที่บาน ดึงกลีบออกให้หมด แตะเกษรตัวผู้ลงบนเกษรตัวเมีย ใช้ดอกตัวผู้ 2-3 ดอกต่อตัวเมีย 1 ดอก   ผสมดอกตัวเมีย 4 ดอกต่อต้น
 • ผูกไหมพรมสีไว้บนขั้วผล เพื่อบอกวันที่ผสม
 • หลังผสมเสร็จแล้วประมาณ 3 วัน ถ้าผสมไม่ติดดอกจะล่วง ต้องผสมใหม่

2015-07-26 08.47.09   2015-07-31 16.51.27

การคัดผล:

 • เมื่อผลมีขนาดเท่าไข่ไก่
 • คัดเลือกผลที่สมบูรณ์ รูปทรงสวยงามไว้ 1 ผลต่อต้น
 • แขวนผลเพื่อไม่ให้กิ่งแขนงฉีกเมื่อผลโต

2015-08-08 16.29.54  2015-08-16 17.12.14

การเก็บเกี่ยว:

 • ดูได้จากการนับอายุวันหลังผสมเกสร ประมาณ 30-40 วัน
 • ดูจากลายตาข่ายบนลูก ดูรอยแตกรอบขั้วประมาณ 50%
 • ตัดแล้วนำไปบ่มไว้ 2-3 วัน เพื่อเพิ่มรสชาติ หรือ อาจบ่มกับต้นโดยงดน้ำและตัดใบออกให้หมด 2015-09-05 07.27.07 2015-09-05 07.39.12

 

 

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน เห็ดอื่นๆ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s