การเพาะเห็ดหลินจือ

เห็ดหลินจือ

เป็นเห็ดสมุนไพรนำมาใช้ในการผลิตเป็นยา หรือสารที่ใช้ในการรักษาป้องกันยับยั้งโรค
เป็นสายพันธุ์เห็ดที่นิยม เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่เพาะได้ง่าย และมีคุณประโยชน์ทางยามาก
เหมาะสำหรับเพาะเพื่อใช้ประโยชน์ในครอบครัวหรือเพื่อจำหน่าย อีกทั้งมีราคาแพง เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถนำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ชา, กาแฟผสม

สรรพคุณ :
เพื่อใช้ยับยั้งและต้านทานโรคมะเร็ง

การเพาะเห็ดหลินจือนิยมเพาะในขอนไม้หรือเพาะในถุงพลาสติกด้วยวัสดุขี้เลื่อยไม้ยางพารา ในเอกสารนี้นำเสนอเกี่ยวกับการเพาะในถุงพลาสติกเนื่องจาก ดูแลรักษาง่าย ให้ผลผลิตเร็วและเป็นวัสดุที่หาง่าย

การเพาะเห็ดหลินจือในถุงพลาสติกโดยใช้วัสดุขี้เลื่อยไม้ยางพารา:
สูตรอาหารเพาะเห็ด
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ๑๐๐ กก.
รำละเอียด ๕ กก.
ปูนขาว ๑ กก.
ยิปซั่ม ๐.๕ กก.
ดีเกลือ ๐.๒ กก.
ความชื้น ๖๐ – ๗๐ % (ดูตามสภาพของขี้เลื่อย)

วิธีทำ
๑. ผสมสูตรอาหารทั้งหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
๒. เพิ่มความชื้นโดยการรดน้ำให้มีความชื้น ๖๐ – ๗๐%
๓. อัดถุงขนาด ๖.๕ x ๑๒.๕ นิ้ว น้ำหนัก ๘๐๐ กรัม/ถุง
๔. อัดให้แน่นใส่คอพลาสติกจุกด้วยสำลีและปิดด้วยกระดาษ
๕. นึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งแบบไม่ใช้ความดัน ๓ ชม. อุณหภูมิประมาณ ๙๕ -๑๐๐ องศาเซลเซียส
๖. เมื่อครบตามเวลาปล่อยให้เย็นและทำการใส่เชื้อเห็ดจากเมล็ดข้าวฟาง
๗. ทำการพักเชื้อ ๔๕ – ๕๐ วัน โดยการเก็บไว้ในโรงพักเชื้อไม่ให้โดนแสงแดดและความชื้น หากพบว่าก้อนเชื้อเกิดราดำหรือราเขียวให้รีบแยกออกเพื่อทำลาย ป้องกันการระบาดของเชื้อ

วิธีดำเนินการ
๑. เลี้ยงเชื้อเห็ดในอาหาร PDA ในระยะเวลา ๑๕ – ๒๐ วัน
๒. เลี้ยงเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างในระยะเวลา ๑๕ – ๒๐ วัน
๓. ทำการผลิตก้อนเชื้อเห็ดซึ่งทำมาจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา โดยใช้อัตราส่วนคือ
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ๑๐๐ กิโลกรัม
รำละเอียด ๕ กิโลกรัม
ปูนขาว ๑ กิโลกรัม
ยิปซั่ม ๐.๕ กก.
ดีเกลือ ๐.๒ กิโลกรัม
เพิ่มความชื้น ๖๐ – ๗๐ %
อัดถุงขนาด ๖.๕ x ๑๒.๕ นิ้ว แต่ละก้อนหนัก ๘๐๐ กรัม
๔. นำก้อนเชื้อที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อ ๓ ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ ๙๕ – ๑๐๐ องศาเซลเซียส
๕. นำมาใส่เชื้อเห็ดหลินจือที่เพาะเลี้ยงในเมล็ดข้าวฟ่าง
๖. นำเข้าโรงพักเชื้อ ประมาณ ๔๕ – ๕๐ วัน
๗. ทำการรดน้ำเช้า-เย็น ทุกวันหลังเก็บผลผลิต

การเปิดดอก
เนื่องจากเห็ดหลินจือเป็นเห็ดที่มีก้านดอกสั้น และก้านดอกติดแน่นกับวัสดุเพาะ ดังนั้นในการเปิดดอกจึงทำการเปิดปากถุงให้กว้างเท่ากับขนาดหน้าของก้อนเชื้อโดยการพับปากถุงลงหรือใช้มีดตัดปากถุงออก หลังจากเปิดดอกให้รดน้ำ เช้า – เย็น บริเวณปากถุง ถ้ามีผลผลิตให้เก็บผลผลิตก่อนรดน้ำ

การเก็บผลผลิต
ใช้มีดตัดก้านดอกเห็ดให้ชิดกับก้อนเชื้อ เมื่อเก็บผลผลิตเสร็จ ให้ทำการรดน้ำ
เพื่อปรับสภาพความชื้น เห็ดหลินจือเป็นเห็ดที่ชอบอากาศเย็น ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลผลิต
เต็มที่ควรเปิดดอกในช่วงฤดูหนาว

โรค – แมลง การดูแลรักษา
โรคของเห็ดหลินจือ ได้แก่ ราดำ ราเขียว ราจุดไข่ปลาและราส้ม ส่วนมากราดำและราเขียวจะเกิดในช่วงของการพักเชื้อ ทั้งนี้ อาจจะติดเชื้อมาจากช่วงของการใส่เชื้อเห็ด เนื่องจากสถานที่ที่ใส่เชื้อมีลมแรงหรือสถานที่ไม่สะอาด อาจเกิดจากขั้นตอนการนึ่งก้อนเชื้อที่ใช้ความร้อนไม่สูงพอ
การแก้ไข ควรนึ่งก้อนเชื้อด้วยความร้อนประมาณ ๙๕ – ๑๐๐ องศาเซลเซียส นาน ๓ – ๔ ชั่วโมง และควรมีสถานที่ที่ทำการใส่เชื้อสะอาด ไม่มีลมพัด ก็จะช่วยป้องกันโรคได้

***********************************************************

แหล่งที่มาของข้อมูล

– สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน เห็ดอื่นๆ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s