การเพาะเห็ดฟาง

A20121107103655

เห็ดฟาง

จัดเป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งเป็นที่นิยมของตลาดและเป็นที่นิยมบริโภคของบุคคลทั่วไป และมีราคาค่อนข้างสูง ในการเพาะเห็ดฟางนั้น สามารถใช้วัสดุเพาะได้หลายประเภท เช่น ฟางข้าว กากถั่ว ต้นกล้วย ขี้เลื่อยเพาะเห็ดเก่า หรือกากมันสำปะหลัง ขึ้นอยู่กับวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เป็นเห็ดที่ให้ผลผลิตเร็ว ประมาณ ๑๐ – ๑๒ วัน ให้ผลผลิตคุ้มทุน มีรูปแบบในการเพาะหลายรูปแบบ เช่น เพาะเห็ดฟางกองเตี้ย เพาะเห็ดฟางในตะกร้า ขึ้นอยู่กับความสะดวกในแต่ละพื้นที่ การแนะนำในเอกสารนี้เป็นการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย

การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

——————————————————————————

วัสดุอุปกรณ์

๑. วัสดุเพาะ เช่น ฟางข้าว กากมันสำปะหลัง เปลือกถั่วเขียว ขี้เลื่อยเก่า อื่นๆ

๒. เชื้อเห็ดฟาง อายุ ๑๒ – ๑๕ วัน

๓. อาหารเสริม ได้แก่ ละอองข้าวเปลือก + มูลสัตว์ หรือรำละเอียดผสมมูลสัตว์อัตรา ๑ : ๒

๔. พลาสติกใส

๕. ไม้แบบ

——————————————————————————

วิธีดำเนินงาน

๑. เอาฟางแช่น้ำประมาณ ๘ – ๑๐ ชั่วโมง

๒. หมักฟางไว้ ๑ คืน

๓. เตรียมแปลงเพาะ

๔. นำฟางหรือขี้เลื่อยใส่ในแบบพิมพ์

๕. กดให้แน่นพร้อมรดน้ำ

๖. โรยอาหารเสริม และ เชื้อเห็ดสลับกับการใส่วัสดุเพาะประมาณ ๓ – ๔ วัน

๗. รดน้ำให้ทั่วทุกกองที่เพาะ

๘. คลุมด้วยพลาสติก แล้วใช้หญ้าหรือฟางข้าวทับไว้ ประมาณ ๓ – ๔ วัน

๙. รดน้ำ ผูกไม้โค้งหลังกองสูง ๓๐ – ๕๐ ซม. คลุมพลาสติก และทับด้วยฟางข้าวทับอีกครั้ง

๑๐. อีกประมาณ ๖ วัน เห็ดเริ่มออกดอก

 ——————————————————————————

การเปิดดอก

เมื่อคลุมพลาสติกแปลงเพาะครบ ๔ – ๕ วัน ให้ทำการขึ้นไม้โค้งเพื่อคลุมแปลงเพาะ หลังจากขึ้นไม้โค้งประมาณ ๕ – ๖ วัน ก็สามารถเก็บดอกเห็ดได้

 ——————————————————————————

การเก็บผลผลิต

ให้เก็บผลผลิตในช่วงที่ไม่มีแสงแดดและเลือกเก็บเฉพาะดอกที่เหมาะสมเมื่อเก็บผลผลิตแล้วให้คลุมพลาสติกไว้เหมือนเดิม สามารถเก็บดอกได้ ๒ – ๓ ชุด

——————————————————————————

โรค – แมลง และการดูแลรักษา

การเพาะเห็ดฟางส่วนมากจะไม่ค่อยมีโรคเกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงมากกว่าแมลงที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดฟาง ได้แก่ ปลวก , มด, และสัตว์

การแก้ไข ควรเลือกสถานที่ที่ปลอดจากแมลงศัตรูเหล่านี้ ก่อนทำการเพาะควรเตรียมแปลงเพาะ โดยการตากดินประมาณ ๓ – ๕ วัน และให้โรยปูนขาวให้ทั่วแปลงเพาะก็จะสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง การป้องกันที่ดีที่สุดคือการเลือกสถานที่ที่เหมาะสม และควรสลับที่ในการเพาะทุกครั้ง

 

***************************************************

แหล่งที่มาของข้อมูล

– สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน เห็ดฟาง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s